HEMIJA I BIOHEMIJA

Zadaci

Na sljedećem linku možete preuzeti zadatke za vježbanje: zadaci pH

Više... »

Kliknite na linkove ispod da preuzmete materijale za učenje kao i domaći zadatak:     DOMACI ZADATAK  

Više... »

Kliknite na link ispod da preuzmete materijal za učenje: reakcije neutralizacije

Više... »