INDUSTRIJSKA POSTROJENJA

Pomćni uređaji kotla

Nastavnik : Samet Murić Red.br.časa…51 Nastavna jedinica.. Pomćni uređaji kotla Tip časa…Obrada. Armaturu parnog prostora sačinjavaju manometri i sigurnosni ventili. Manometar- instrument koji meri kotlovski natpritisak. Svaki kotao mora imati manometar sa oznakom najvećeg dozvoljenog natpritiska. Postoje dve vrste manometra: a) manometar sa Burdonovom cevi. Sastoji se iz: (1) Burdonova …

Više... »