Naknada za spašavanje kod pomorskog osiguranja

Na sljedećem linku možete preuzeti prezentaciju:

Osigurani rizici- pomorski rizici III-2