RUSKI JEZIK

Prevod dijaloga i odgovor na pitanja

Dragi učenici evo novih, laganih zadataka! 1.) Prevedite 4 dijaloga (Русская молодёжь, русская музыка, udzbenik Привет 2, str. 46) 2.) Odogovorite na 5 pitanja vezanih za iste dijaloge. Pitanja su pod b) odmah poslije dijaloga. (Русская молодёжь, русская музыка, udžbenik Привет 2, str. 46) Zadatke uraditi do 29.03.2020. godine.   …

Više... »

Na linku isod možete preuzeti test kao i objašnjenje testa: test 1. razred Objasnjenje rada testa (3)

Više... »