RAČUNOVODSTVO 1

Na sljedećem linku možete preuzeti materijal za učenje: Evidentiranje potraživanja od kupaca

Više... »

Računovodstvo

Na linku ispod preuzmite materijal Evidencija na analitičkom i sintetičkom kontu dobavljača

Više... »

Klikom na link ispod možete preuzeti materijal za učenje i vježbanje Računovodstvo 1-3

Više... »