PREDUZETNIŠTVO

Istraživanje tržišta

  Istrazivanje trzista Istrazivanje trzista nam pruza potporu za donosenje marketinskih odluka. Prema jednostavnoj definiciji,istrazivanje trzista je unaprijed osmisljen planiran proces prikupljanja I analiziranja podataka u svrhu pruzanja informacija bitnih za donosenje marketinskih odluka o upravljanju marketingom. Svrha istrazivanja trzista je prikupljanje podataka I Informacija koje su neophodne za planiranje,organizovanje …

Više... »

Pojam i elementi marketing miksa

  Nastavnik Azra Fetahović                            Pojam i elementi marketing miksa   Pod marketing miks konceptom podrazumijeva se kombinacija instrumenata kojima se koristi preduzeće da bi se postigao očekivani nivo prodaje na ciljnom tržištu. Marketing miks se sastoji od četiri elementa i to: Proizvod Cijena Promocija i Tržište Svi ovi …

Više... »

Pojam upravljanja u privrednom društvu

Na sljedećem linku možete preuzeti materijal za učenje: Preduzetništvo_III-6 (1) (3) DOMAĆI ZADATAK  Pitanja: Šta je menadžment? Koje su funkcije menadžera? Navesti bitne karakteristike horizontalne i vertikalne podjele rada? Objasniti jedan stil menažera.   Odgovore slatina e-mail azra.fetahovic@t-com.me ili na viber

Više... »

Na sljedećem linku možete preuzeti materijal za učenje: prezentacija 3-7 preduzetnistvo

Više... »