TRGOVINSKO POSLOVANJE

Evidencija u maloprodajnim objektima

Predmet: Trgovinsko poslovanje Tema: Evidencija u maloprodajnim objektima Smjer:Prodavač III razred Nastavnik: Azra Fetahović Trgovinska poslovna korespodncija Pisana poslovna komunikacija jeste komunikacija u kojoj su napisane riječi sredstvo prenošenja poruke. Ona se odvija unutar kompanije ili izmedju kompanije i njenog okruženja. Pored pisane poslovne komunikacije na papiru, u savremenom poslovanju …

Više... »

Pojam, vrste, zadatak i značaj inventarisanja

Nastavnik Azra Fetahović   I N V E N T A R I S A NJ E  ( POPIS ) Pojam, vrste, zadatak i značaj inventarisanja   Inventarisanje je popis sredstava i izvora sredstava u momentu vršenja popisa. Cilj inventarisanja je da se utvrdi stvarno stanje sredstava i izvora sredstava, …

Više... »

Evidencija u maloprodajnim objektima

Nastavnik: Azra Fetahović   Evidencija reklamacija kupaca Evidencija reklamacija kupaca vodi se u knjizi reklamacija koja ima rubrike: broj reklamacije, datum reklamacije, naziv (ime) kupca, opis reklamacije (uzrok reklamacije), rješenje reklamacije ( pozitivno ili negativno za kupca). Knjigu reklamacija popunjava prodavac ili poslovodja. Ako je nabavna služba zajednička za više …

Više... »

Vodjenje trgovačke knjige za trgovinu na malo (evidencija maloprodaje)

Nastavnik: Azra Fetahović Evidencija trgovine regulisana je Pravilnikom o evidenciji nabavke i prodaje robe i pružanju trgovinskih usluga. Poslednji takav pravilnik donesen je 2008.god od strane Ministarstva ekonomije. U ovu evidenciju, čija je oznaka za prodavnice EM (evidencija maloprodaje), unose se sve poslovne promjene u prodavnici i to na osnovu …

Više... »

Evidencija u maloprodajnim objektima

Nastavnik: Azra Fetahović   Značaj i vrste evidencije Vodjenje evidencije poslovanja u prodavnici treba da obezbijedi informacije neophodne za obezbjedjenje pravilnosti i kontrole, kao i donošenja ispravnih upravljačkih i rukovodilačkih odluka vezanih za poslovanje prodavnice. Evidencija – obuhvata poslove na prikupljanju, sredjivanju, obradi i prikazivanju podataka o nekoj objavi. Da …

Više... »

Tehnika blagajničkog poslovanja

Nastavnik Azra Fetahović                           Tehnika blagajničkog poslovanja Blagajničko poslovanje podrazumijeva primanje, čuvanje i izdavanje gotovog novca i promet hartijama od vrijednosti. Posebnoodeljenje ili mjesto na kome se obavljaju poslovi prometa gotovine naziva se blagajna. Lice koje obavlja blagajničke poslove jeste blagajnik. Pri obavljanju blagajničkih poslova, blagajnik treba da je …

Više... »

Na sljedećem linku možete preuzeti materijal za učenje: prezentacija- trg. posl. 23032020 (1)

Više... »