PREDUZETNIŠTVO

POSLOVNI SASTANAK I KORESPONDENTNE AKTE U VEZI SA NJEGOVOM ORGANIZACIJOM

Nastavni materijal od 04.05 do 30.05.2020god. Ishod ucenja 6. POSLOVNI SASTANAK I KORESPONDENTNE AKTE U VEZI SA NJEGOVOM ORGANIZACIJOM -Poslovni sastanak -Priprema sastanka -Tok sastanka -Zavrsetak sastanka Plan pripreme poslovnog sastanka -Primjer poziva za poslovni sastanak       Domaci zadatak: -Sastaviti  poziv za učesnike sastanka sa dnevnim redom, terminom …

Više... »

Faze u postupku zasnivanja radnog odnosa i karakteristike individualnih i kolektivnih prava zaposljenih

Nastav.mater. od 13.04. do 30.04.2020. Pred. nast. Bega Suljevic Ishod ucenja 5. Identifikuje faze u postupku zasnivanja radnog odnosa i karakteristike individualnih i kolektivnih prava zaposljenih. -Postupak prijema radnika u radni odnos -prijava (molba) za zasnivanje radnog odnosa. Domaci zadatak: Uz pomoc primjera CV-ja samostalno izradite svoju radnu biografiju. -Odaberite …

Više... »

Registrovanje privrednih društava

Registracija preduzeća Postupak registracije Registracija djelatnosti preduzetnika DOMAĆI ZADATAK: Formular za registraciju preduzetnika – uraditi Na sljedećim slikama imate materijal za učenje koji možete preuzeti kao i formulare:      

Više... »