LATINSKI JEZIK

– Zamjenice: lične, lično-povratne, odnosne i upitne

Dragi đaci obraćam vam se ovim putem i sa željom da svi budete dobro. Predlažem vam sljedeću lekciju: – Zamjenice: lične, lično-povratne, odnosne i upitne jednina            množina 1. ego-ja          1. nos – mi 2. tu – ti            2. vos – vi 3. /                  3. / -Vidite i …

Više... »