OPŠTE MAŠINSTVO

Izrada jednostavnih crteža mašinskih elemenata na računaru

Škola : SSS – Rožaje Nastavnik : Samet Murić Predmet: Opšte mašinstvo Odjeljenje : II-8 Nastavna jedinica: Izrada jednostavnih crteža mašinskih elemenata na računaru Redni br. časa::96-106 Tip časa: Vježba Pravila po kojima se crtaju tehnički crteži zovu se norme tehničkog crtanja ili standardi.Svaki tehnički crtež mora biti jasan, uredan …

Više... »

Mogućnost upotrbe računara u rad

Škola : SSS – Rožaje Nastavnik : Samet Murić Nastavna jedinica: Mogućnost upotrbe računara u rad Redni br. časa::95 Tip časa: Obrada Rad računara može biti zasnovan na kretanju mehaničkih dijelova, elektrona, fotona, kvantnih čestica ili neke druge fizičke pojave. Iako se računari mogu izgraditi na mnogim postojećim tehnologijama, gotovo …

Više... »

Škola : SSS – Rožaje Nastavnik : Samet Murić Predmet: Opšte mašinstvo Odjeljenje : II-8 Nastavna jedinica: Tehnički postupak izrade dijela Redni br. časa:92-93 Tip časa:Vježba Da bi se izradila  neki  složena mašina kao što je avion, brod, voz, auto ili jednostavna kao što je neki mašinski dio, potrebno je …

Više... »

Elementi koji definišu poslovanje radionice

Škola : SSS – Rožaje Nastavnik : Samet Murić Predmet: Opšte mašinstvo Odjeljenje : II-8 Nastavna jedinica: Elementi koji definišu poslovanje radionice Redni br. časa:91 Tip časa: Obrada U uvodnom dijelu stoje osnovni podaci o radionici: naziv, sedište, brojevi telefona, brojevi računa, pravni oblik radionice, vlasnička struktura kapitala, imena vlasnika, …

Više... »

Radna i tehnička dokumentacija

Škola : SSS – Rožaje Nastavnik : Samet Murić Predmet: Opšte mašinstvo Odjeljenje : II-8 Nastavna jedinica: Radna i tehnička dokumentacija Redni br. časa:90 Tip časa: Obrada Tehnička dokumentacija je osnovno sredstvo komuniciranja/ sporazumevanja u tehnici. Tehnička dokumentacija je skup tehničkih dokumenata u obliku crteža i teksta koji objašnjavaju provođenje …

Više... »

Materijal, vrste i način sastavljanja pljosnati kaiša

Škola : SSS – Rožaje Nastavna jedinica: Materijal, vrste i način sastavljanja pljosnati kaiša Redni br. časa: 84 Tip časa: Obrada Za izradu pljosnatih kaiševa primenjuju se različiti materijali Koža Ima visoki koeficijent trenja, koji se ne može postići drugim  materijalima. Pojava višeslojnih materijala dovela je do smanjenja primene čisto …

Više... »

Remeni parovi, svojstva podjela i način prenošenja snage

Nastavnik : Samet Murić Nastavna jedinica: Remeni parovi,svojstva podjela i način prenošenja snage Redni br. časa: 83 Tip časa: Obrada Kaišni prenosnici spadaju u grupu posrednih elastičnih prenosnika, kod kojih se prenos snage – kretanja ostvaruje savitljivim elementima – kaiševima (remenima). Radno opterećenje se prenosi posredstvom sile trenja. Kaišni prenosnici …

Više... »

Proračun lančanih parova

Nastavnik : Samet Murić Nastavna jedinica: Proračun lančanih parova Redni br. časa: 81 Tip časa: Vježba Geometrijske mjere zavise od prenosnog odnosa lančanog prenosnog para, a on se računa kao odnos brojeva zubaca, odnosno, prečnika ili brojeva obrtaja lančanika u = z2/z1=d2/d1 = n1/n2 = i Najveći prenosni odnos lančanog …

Više... »