PRAKTIČNA NASTAVA

Uzroci pregrevanja kompresora

     Nastavnik: Samet Murić                                                             Redni br.casa:   195-197    Nastavna jedinica:  Uzroci pregrevanja kompresora    Tip časa: Vježba                                             Uzroci pregrevanja kompresora   Otkriće suštinskog problema koji izaziva pregrevanje kompresora uopšte nije lak zadatak. Kada su kompresori u pitanju postoje četiri …

Više... »

Način otklanjanja kvarova kod pneumatski sistema

Nastavnik: Samet Murić Redni br.casa:   190-194 Nastavna jedinica:  Način otklanjanja kvarova kod pneumatski sistema Tip časa: Vježba Aktivnosti koje održavanje mora obavljati, da bi se postigao neprekidan rad siistema su : Izvoditi specijalne, preventivne intrvencije na sredstvima i opremi, za otklanjanje kvarova, slabih mesta za izvođenje rekonstrukcije i za vraćanje …

Više... »

Kontrola rada kompresora

    Nastavnik : Samet Murić                                                           Redni br.casa:   186-187    Nastavna jedinica:  Kontrola rada kompresora    Tip časa  : Vježba  Kontrola radom kompresora prema potrebama sistema može se obavljati na 4 načina: Kontinuiranom promenom količine ulaznog vazduha u kompresor prekidom ili prigušivanjem ulazne količine vazduha Promenom brzine vrtnje – …

Više... »

Održavanje pneumatski sistema

   Nastavnik : Samet Murić                                                           Predmet : Praktična nastava    Razred :   IV2    Redni br.casa:  184    Nastavna jedinica: Održavanje pneumatski sistema    Tip časa: Obrada Održavanje i pouzdanost tehničkih sistema    . Za obavljanje postupaka održavanja veće složenosti postoji radionica većeg nivoa, dok se najsloženiji postupci održavanja …

Više... »

Princip rada pneumatskog motora

  Nastavnik: Samet Murić                                                           Redni br.casa:  173    Nastavna jedinica: Princip rada pneumatskog motora    Tip časa: Obrada Obrtno kretanje izlaznih vratila može se ostvariti različitim konstruktivnim rješenjem pneumatskog motora. Prva rješenja su bila izvedena kao klipne mašine. Vazduh koji deluje na klip (dva ili više) preko klipnjače …

Više... »