ENGLESKI JEZIK

Relative clauses

Na sljedećim linkovima možete preuzeti materijal o Relative clauses in English  Relative clauses (odnosne (relativne) rečenice)

Više... »

The first conditional

Na sljedećim linkovima možete preuzeti materijal za temu The first conditional https://www.engleskizapocetnike.com/2011/05/prvi-kondicional-u-engleskom.html  

Više... »