KUVARSTVO

Osnove kuvarstva

  Osnove Kuvarstva — 1. Kakvo mora biti meso za pečenje i koji dijelovi mesa se najčešće koriste – 2.Koju termičku obradu koristimo prilikom pečenja mesa – 3.Kako možemo servirati pečenje – 4.Koje priloge možemo koristiti kao dodatak pečenju ( Garnir ) 5.Koje vrste safta koristimo kao preliv pečenju

Više... »