SMJEROVI

I GODINA

 • ELEKTROTEHNIČAR RAČINARKIH SISTEMA I MREŽA
 • TEHNIČAR ZA ŠPEDICIJU, CARINU I ORGANIZOVANI TRANSPORT
 • EKONOMSKI TEHNIČAR
 • PRAVNO ADMINISTRATIVNI TEHNIČAR
 • ZDRAVSTVENI TEHNIČAR
 • KUVAR
 • FRIZER
 • STOLAR – INSTALATER SANITARNIH UREĐAJA I KLIMATIZACIJE
 • POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR

II GODINA

 • ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARSKIH SISTEMA I MREŽA
 • TEHNIČAR ZA ŠPEDICIJU, CARINU I ORGANIZOVANI TRANSPORT
 • EKONOMSKI TEHNIČAR
 • POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR
 • ZDRAVSTVENI TEHNIČAR
 • KUVAR – KONOBAR
 • FRIZER
 • LIMAR – AUTOLIMAR – KERAMIČAR
 • PRODAVAČ

III GODINA

 • ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA
 • TEHNIČAR ZA ŠPEDICIJU, CARINU I ORGANIZOVANI TRANSPORT
 • EKONOMSKI TEHNIČAR
 • POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR
 • KUVAR
 • KONOBAR
 • PRODAVAČ
 • TEHNIČAR DRVOPRERADE – ŠUMARSKI TEHNIČAR

IV GODINA

 • ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA
 • MAŠINSKI TEHNIČAR ZA ENERGETIKU
 • EKONOMSKI TEHNIČAR ODJELJENJE
 • POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR
 • TEHNIČAR DRVOPRERADE