ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

Evidencija i evidenciona sredstva IU5

Možete preuzeti materijal za učenje: PITANjA ZA  DOMAĆI ZADTAK 1. Šta podrazumjeva pojam evidentiranje? 2. Šta podrazumjeva princip tačnosti, princip preglednosti, a šta princip savjestnosti? 3. Šta su evidenciona sredstva? 4. Koje je najstarije sredstvo evidentiranja? 5. Po čemu se razlikuju knjige u kojima se evidentiraju poverljivi i strogo poverljivi …

Više... »