FINANSIJSKA TRŽIŠTA

Finansijska trzista IV-3,IV-4 (61 Ob) Poslovi na efektnim I novcanim berz ama Efektne berze su fininsijska trzista kapit ala na kojima se vrsi trgovina dugorocn im HOV  ciji je rok dospijeca iznad jedne godine. Dijele se na Promptne Terminske Na novcanim berxama se vrsi trgovina kr atkoricnim HOV I drugim …

Više... »

Finansijska tržišta

  Finansijska trzista IV-3,IV -4 (NJ 60) Uloga I poslovi brokerskih dtustava(Ob) Brokerska drustva imaju kljucnu ulogu na finansijskim trzistima a posebno berzama. Najvazniji poslovi brokerskih kompanija su: 1.Posredovanje u trgovini finansijskim in strumentima po ovom osnovu se ostvaru je brokerska provizija 2.Mogucnost kreditiranja 3.Cuvanje HOV u sefovima po nalogu …

Više... »

Finansijska tržišta

Ucesnici na berzi Predstavljaju fizicka I pravna lica koja su prisutna na berzi ili ucestvuju u radu be rzi. Ucesnici na berzi su: -berzanski brokeri lica zaposljena na berzi, _brokeri clanovi berze, -berzanski kontrolori koji kontrolisu trgov anje na berzi, -posjetioci berze -banke I postanske stedionice, -osiguravajuce kompanije, -investicioni fondovi …

Više... »

Finansijska tržišta

Osnovne funkcije berzi. su : Obezbjrdjivanje kontinuiteta  trzista HOV u pogledu trgovine, Alokacija sredstava investitora Definisanje cijena HOV I drugih trzisnih instrumenata na osnovu ponude I traznje Ucesnici ns berzi optimiziraju portfolio HOV Povezuju suficitarne I deficitarne organi zacije putem trgovine finansijskim instru Zmentima

Više... »

Finansijska tržišta

Organizacija I berzansko poslovanje Na finansijskim berzama se pojavljuju Suficitarne finansijske organizacije koje svoj finansijski suficit plasiraju radi kupovine HOV. I Deficitarne finansijske organizacije ciji je motiv da prodajom HO V I drugih fina nsijskih instrumenata obezbijede priliv kapitala N.J.(50)Ucesnici na berzama Pravna lica koja imaju dozvolu za ucesce u …

Više... »

Finansijska tržišta

Finansijska trzista IV-3i IV-4 NJ (47) Definisati pojam berzi? Nabrojati vrste berzi? Ucesnici na berzi(navesti primjer) Suficitarne ideficitarne organizacije. Primjer portfolija? N,J.(48)Organizacija rada berzi, Berze osnivaju fizicka I pravna lica ili drzavni organi.Najcesce se osnivaju kao AD Berze imaju naziv sjediste,kapital,osni osnivace.Statutom se definisu nacin os nivanja,sjediste,izbor organa upravljanja uslovi …

Više... »

Finansijska tržišta

Predmet:Finansijska trzista(IV-3,4) N.J.(45 I 46) Pojam I vrste berzi Sama rijec berza potice od latinske rijeci bursa sto znaci kesa ili torba.Prva berza je osnovana u Anversu 1460 g.Berze definisemo kao specijalizovana trista za trgovinu HOV,kapitalom ,ziralnim novcem,devizama,zlatom I td. Osnivanje berzi propisano je zakonom I moraju biti ispunjeni propisani …

Više... »