OSNOVI MAKROEKONOMIJE

Osnovi makroekonomije 80-108 časa   osnovi makroekonomije 2-3

Više... »

Osnovi makroekonomije

Osnovi makroekonomije:II-3 IU 5(85/208)T Uzroci I posljedice suficita I deficita budzeta Deficit budzeta tj. manjak sredstava u “drzavnoj kasi” nastaje zbog manje os tvarenih prihoda budzeta. Tako moze biti manje prihida od plani ranih po osnovu poreza,doprinosa,taksi carina,akciza I td. S obzirom da potrebna sredstva nijesu ostvarena tj. prikupljena potrebno …

Više... »

Osnovi makroekonomije

Osnovi makroekonomije II-3 IU -5 T (77/108) Upoznavanje ucenika sa ob licima drzavne intervencije Drzavna intervencija u ekonomiji jedne zemlje se sprovodi u cilju otklanjanja neravnoteze na trzistu. Oblici drzavne intervencije mogu biti: Pravna regulativa tj.novi zakoni Kupoprodaja roba I usluga , Ekonomska politika Usmjeravanje resursa Investicije u nerazvijene regione …

Više... »

Osnovi makroekonomije

Trzite ogranicene konkurencije kao razlog drzavne intervencije Jedan od oblika makroekonomske ne ravnoteze je I ogranicena konkurencija koja se manifestuje prekoonopola,duo pola I oligopola. Monopoli podrazumijevaju dominantno tj.pretezno ucesce jedne kompanije na trzistu tako da ta firma uspostavlja osno vne uslove prodaje(cijene,kvalitet,ponudj ene kolicine).Analogna je situacija kada su u pitanju …

Više... »

Osnovi makroekonomije

Opisuju razlicite oblike neravnoteze. Diskusija  na pojave: Nesklad ponude I traznje? Inflacija? Hiperprodukcija I deflacija? Devalvacija kao oblik neravnoteze? Obrazloziti nezaposljenost?

Više... »

Osnovi makroekonomije

Makroekonomska neravnoteza Oblik neravnoteze koji je izazvan neravno tezom  ponude I traznje koja pre dstavlja nesklad izmedju robnih I novca nih fondova.Robni fondovi predstavljaju ponudu roba na trzistu a novcani fondpvi predstavljaju mogucu traznju.Hiperprodu kcija podrazumijeva porast robnih fondo va iznad traznje tako da se zalihe poveca vaju do nivoa prekomjernih …

Više... »

Osnovi makroekonomije

Razlozi drzavne intervencije Makroekonomska. neravnoteza -porast cijena na malo(inflacija  -opsti pad cijena , -hiperprodukcija  roba, -nestasice prehrambenih proizvoda, -pad vrijednosti domace valute(devalvac cija) -nelikvidnost privrednih subjekata -deficit trgovinskog bilansa, -opadanje proizvodnje I prometa.

Više... »

Osnove makroekonomije

Opisuju ulogu drzave u privredi zemlje Najvazniji tereticar zagovornik vece ulo ge drzave u ekonomiju je Dzo Majnard Kejns. Predlaze drzavnu intervenciju u privredi Naime,velika ekonomska kriza u Evropi I SAD (1929-1933) izazvana hiperprodu kcijom roba.Radi povecanja zaposljeno sti Kejns predlaze uvodjenje javnih rad ova kako bi se podstakla traznja …

Više... »

Osnovi makroekonomije

Nabrojte elemente tržišta? Vrste tržišta? Definišite konkurenciju? Objasni ograničenu konkurenciju (monopoli,dupoli,olivopoli)? Definisi ravnotežu ? Izaberi 2 pitanja od ponudjenih. Odgovore I mišljenja slati na e mail mukovic.safet@gmail.com

Više... »