O ŠKOLI

Škola je svoju obrazovnu djelatnost vršila kao sastavni dio Školskog centra „30. septembar“ u Rožajama do 1991.g. Školske 1991/1992.g., škola počinje da radi kao samostalna srednjoškolska ustanova JU Mješovita stručna škola. Škola sada radi kao JU Srednja stručna škola – Rožaje. Nastavu izvodi ukupno 62 profesora.

Stvarajući u kontinuitetu kvalitetnije uslove obrazovanja i obuke, sa nastavnim kadrom koji se stalno edukuje da bi primjenili savremene metode i oblike rada u nastavi i praksi, koji kod učenika i polaznika razvija i unapređuje neophodna znanja i vještine za sticanje kompetencija, koje ih favorizuju u odnosu na druge na tržištu rada, stvaramo pretpostavke za dobru školu.