ISTORIJA

Kriza Jugoslovenskog društva

Na linku ispod preuzeti materijal Pitanja: 1. Kriza jugoslovenskog drustva.               2. Opisati raspad SFRJ-a i nastanak samostalnih drzava.

Više... »

Jugoslavija od 1945 do 1963

Na linku ispod preuzeti materijal Tema: Jugoslavija od 1945. do 1963.godine Pitanja: 1. Izbori u Jugoslaviji 1945.                2.Donosenje ustava.                3. Obnova zemlje, agrarna reforma, nacionalizacija.                4. Sukob sa Informbiroom. …

Više... »

Istorija

Na linku ispod preuzeti materijal Lekcija: Savremeni svijet Pitanje: 1. Zemlje “Treceg svijeta”? Pokret nesvrstanih Lekcija: Savremeni svijet Pitanje: 1. Kriza socijalizma               2. Raspad Varsavskog pakta

Više... »

Istorija

  Tema: Svijet poslije Drugog Svjetskog rata Pitanja:  1. Mirovni ugovori.                2. Opisati proces formiranja organizacije Ujedinjenih nacija i koji su njeni ciljevi.                3. Objasniti znacaj Hladnog rata za svijet i formiranje blokova. Na linku ispod …

Više... »

Istorija

Pitanja: 1. Okupacija Crne Gore i Trinaestojulski ustanak.(opisati) 2.Obnova drzavnosti i oslobodjenje Crne Gore.

Više... »

Istorija

Treba da odgovore na sljedeca pitanja: 1. Pristupanje Jugoslavije Trojnom paktu i odgovor jugoslovenskih naroda 2.Aprilski rat i okupacija Jugoslavije 3.Podjela teritorije Jugoslavije nakon okupacije ( koristi postojecu kartu )

Više... »

 Na sljedećim linkovima preuzeti materijal za učenje: Napisti rad sa temom ,,Civilne žrtve u Drugom svetskom ratu”. Istražujte na zadatu temu koristeći internet kao izvor ili neku drugu literaturu? Pošaljite u pisanoj formi svoj istrazivački rad, kao i odgovore na pitanja:  1. Uzroci Drvog svetskog rata? 2.Nabrojte hronoloskim redom vojne …

Više... »