RAČUNARSKA GRAFIKA I INTERNET TEHNOLOGIJE

Završni rad

Poštovani učenici, Završni rad iz Računarske grafike i internet tehnologije poslati u vidu linka sa svim domaćim integrisanim u radu na mail cikotic@t-com.me Profesor Cikotić Eldin

Više... »

HTML- Dodavanje slika

Vježba za dodavanje slika u HTML-u. Svi učenici da provježbaju na svom primjeru. Na linku ispod preuzmite materijal https://www.w3schools.com/html/html_images.asp

Više... »