PREDUZETNIŠTVO

Domaći zadatak

Domaći zadatak iz PREDUZETNIŠTVA  III-6 Definiši pojam promocije Na koji način planiraš da promovišeš svoj proizvod ili uslugu Kako bi organizovao promociju proizvoda/uslige sa budžetom od 0 e   Na sajtu imate objavljenu prezentaciju PROMOCIJE pa pročitajte. Odgovore slati na mejl azra.fetahovic@t-com.me ili na viber

Više... »

Promocija

Na sljedećem linku možete preuzeti materijal za učenje: promocija-power point

Više... »

Poslovni sastanak

  Predmet: Preduzetništvo Ishod 6 Poslovni sastanak Udžbenik str. 73,74 i 75   Obratite pažnju na pripremu, tok i završetak sastanka i na pozitivno i negativno ponašanja tokom njega.

Više... »

Pojam upravljanja u privrednom društvu

Na sljedećem linku možete preuzeti materijal za učenje: Preduzetništvo_III-6 (1) (1) DOMACI ZADATAK iz Preduzetništva Pitanja: Šta je menadžment? Koje su funkcije menadžera? Navesti bitne karakteristike horizontalne i vertikalne podjele rada? Objasniti jedan stil menažera.   Odgovore slatina e-mail azra.fetahovic@t-com.me ili na viber    

Više... »

Na linku ispod možete preuzeti materijal za učenje: PreduzetništvIII6

Više... »