MAŠINE I UREĐAJI

Ravnalica

Na sljedećem llinku možete preuzeti materijal za učenje: Ravnalica

Više... »

Jednostrane rendisaljke

Nastavnik: Samet Murić Nastavna jedinica: Jednostrane rendisaljke Redni br. časa: 64 Tip časa: Obrada Krojenjem drveta i  rezanjem u prvoj fazi finalne obrade dobijaju se neravne površine sa grubim netačnim dimenzijama.Obrada drveta rendisanjem  ima za cilj izradu detalja zadatog oblika  i dimenzija poprečnog preseka.Za ovu obradu koriste se mašine za …

Više... »

Priprema i održavanje kružni testera

Nastavnik : Samet Murić Nastavna jedinica: Priprema i održavanje kružni testera Redni br. časa: 61 Tip časa: Obrada Priprema za rad kružni testera sastoji se u sledećem:održavanjem lista testera,ravnanje i održavanje lista testere.razmetanje zuba,oštrenje kružnih testera,egaliziranje visine zuba Odairanje lista testere zavisi od: – vrste drveta koje se reže – …

Više... »

Sredstva zaštite na radu pri rezanju

Škola : SSS-Rožaje Nastavnik : Samet Murić Predmet: Mašine i uređaji Odjeljenje:  I-8 Nastavna jedinica: Sredstva zaštite na radu pri rezanju Redni br. časa: 59 Tip časa: Obrada   Sredstva zaštite na rau pri rezanju Pravilno rukovanje mašinama i upotreba zaštitnih sredstava i naprava  je najbolja zaštita.Da bi se obezbijedio …

Više... »

Opasnosti u radu pri rezanjem

Nastavnik : Samet Murić Nastavna jedinica: Opasnosti u radu pri rezanjem Redni br. časa: 58 Tip časa: Obrada   Opasnosti u radu pri rezanjem   Pri radu sa mašinama za rezanje treba primjenjivati opšte zaštitne mjere i to: Prije početka rezanja na mašinu provjeriti ispravnost alata, Alati koji nijesu potrebni …

Više... »

Greške i uzroci reznog alata za rezanje

Nastavnik : Samet Murić Nastavna jedinica: Greške i uzroci reznog alata za rezanje Redni br. časa: 56 Tip časa: Obrada   Najčešće greške pri radu na tračnim testerama i uzroci nastajanja Prije početka rada na stolarskoj tračnoj testeri,treba proučiti upustvo za rukovanje i upoznati se sa elementima mašine i njihovim …

Više... »

Priprema i održavanje reznog alata za rezanje

Nastavnik : Samet Murić Nastavna jedinica: Priprema i održavanje reznog alata za rezanje Redni br. časa: 55 Tip časa: Obrada Priprema  za rad reznog alata za rezanje sastoji se u sledećem održavanje lista testere, ravnanje i  otpuštanje, razmetanje zuba, oštrenje kružni testera, egaliziranje visine zuba. Odabiranje lista testera zavisi od: …

Više... »

Parametri reznog alata za rezanje

Nastavnik : Samet Murić Nastavna jedinica: Parametri reznog alata za rezanje Redni br. časa: 53 Tip časa: Obrada   Jedan od glavni parametara alata za rezanje je sila  F jer ona mora da savlada sve otpore rezanja što je značajno i za izbor snage elektromotora. Snaga elektromotora određuje se po …

Više... »