OSNOVI EKONOMIKE PREDUZEĆA

Osnovi ekonomike preduzeca 55-67   osnovi ekonomike preduzeca

Više... »

Osnovi ekonomike

Osnovi ekonomike preduzeca::III 2 R.Br.65 Vj. Izracunavanje rentabilnosti Primjer. Angazovana sredstva 10000£ Ostvarena dobit 12000£ Izracunaj rentabilnost? R=D/S R=12000/10000=1,2 1,2>1 preduzece je rentabilno Izrazeno u procentima 1,2 x 100=120% Za domaci Izracunaj rentabilnost ako je dobitD=80000a angazovana sredstva a.70000 b.90000 c.95000

Više... »

Osnovi ekonomike preduzeća

Osnovi ekonomike preduzeca. III-2 NJ(53) Faktori koji utici na ukupan prihod I dobit(Utvrdjivanje) Nabrojati faktore koji uticu na ,UP I D Definisati interne faktore? Nabrojite eksterne faktire? Na koje faktore preduzece moze uticati?

Više... »

Osnovi ekonomike preduzeća

NJ 52 Faktori koji uticu na ukupan prihod I dobit (,Obrada) ,Sve faktore mozemo podijeliti na interne ili unutrasnje I eksterne spoljasnje Unutrasnji faktori su oni na koje se moze uticati.U najvaznije faktore ubrajamo: -tehnicko tehnoliski progres I uvodjenje novihasina I opreme I novih tehnoloskih ,procesa, -povecanje stepena koriscenja kapacife …

Više... »

Osnovi ekonomike preduzeća

N.J.(50)Raspodjela dobiti Ob. Dobit se umanjuje za iznos poreza na dobit (9posto) npr. D-Porez na dobit=Neto dobit ili akumu acija koja se zavisno od organizacije privrednig drustva moze raspodijeliti na:poslovni fond(za unapredjenje proiz vodnje,),fond rezervi,fond zajednicke po trosnje ili za dividende akcionara (kod AD) Mozete samostalno uraditi primjer ako je …

Više... »

Osnovi ekonomike preduzeća

N.J.(49)Vjezbe:Raspodjela ukupnog prihoda Izracunati ukupan prihod(UP) I Dobit(D) ako su dati:Poslovni prihodi 20.000,00£ Vanredni prihodi 5.000,00£,materijalni troskovi 12.000,00£;Amortizacija 2.000,00 ,I BLD 8.000,00. Up=20.000,00 +5.000-00=25.000,00 Ur=12.000,00+2.000,00+8.000,00 Ur =22.000,00 D=UP-UR=25.000,00-22.000,00=3.000,00 Izracunati D ako U R porastu za 10 proce nata?

Više... »

Osnovi ekonomike preduzeća

Predmet:Osnovi ekonomike predizeca Odjeljenje(III-2) N.J.(47)nabrojati I objasniti rezultate poslovanja privrednog drustva?Primjer fizickog proizvoda I kako se mjeri(m,kg, l,t) Objasniti ukupan prihod (UP) I dobit(D). Sta sadrze rashodi,Nabrojati I uraditi racunski primjer.Odgovore I sugestije na e mail sdresu.: mukovic.safet@gmail.com

Više... »