IZVOĐENJE PRIPREMNIH I PRODAJNIH POSLOVA U MALOPRODAJI

Praktično izvođenje postupka mjerenja robe na vagama

Radni zadatak:Praktično izvođenje postupka mjerenja robe na vagama Predmet: Izvođenje pripremnih i prodajnih poslova u maloprodaji (PRAKSA)  IU 6 Nastavnik : Azra Fetahović   Nakon što smo definisali pojam mjerenja, naučili sa čime se mjeri količina robe, upoznali se sa raznim vrstama vaga i objasnili kako treba da se izvede …

Više... »

Izvođene pripremnih i prodajnih poslova u maloprodaji

Radni zadatak Uvježbavanje izvodjenja zaključenja usmenog  o kupoprodaji robe Nastavnik : Azra Fetahović   Nakon što smo definisali pojam usmenog sporazuma o kupoprodaji iz predmeta: Poslovi prodaje i objasnili kako se isti izvodi, zatim objasnili prava i obaveze prodavca i kupca, uvježbaj postupak zaključenja usmenog sporazuma o kupoprodaji robe. Simuliraj …

Više... »