Promocija kao instrument marketinga

Na sljedećem linku možete preuzeti materijal za učenje:

Poslovne komunikacije-21.04.