Trigonometriske funkcija oštrog ugla u pravouglom trouglu- primjeri

Na sljedećem linku možete preuzeti materijal za učenje:

Trigonometriske funkcija oštrog ugla u pravouglom trouglu- primjeri