Na sljedećem linku možete preuzeti materijal za učenje:

prezentacija- trg. posl. 23032020 (1)