Na sljedećim linkovima možete preuzeti materijal za učenje i zadatke:
Dobar dan, dragi učenici. Kao što vidite da smo prinuđeni da radimo u otežanim uslovima, ali sam siguran da vi to možete i da ste spremni na ovakav vid nastave.
Tako u ovom vremenu kada nam je kretanje ograničeno i kada smo vezani za boravak u svojim domovima, nastavu fizičkog vaspitanja ćemo prilagoditi vašem prostoru i vaše domu u kom boravite.
Veoma je korisno i neophodno da održimo fizičku aktivnost kako bi imali pravilan razvoj, kao i poboljšali zdravlje na većem nivou, što je i cilj nastave fizičkog vaspitanja.
Zato se nadam da ćete u budućnosti u šta ne sumnjam, raditi preporučena vježbe koje ćete pratiti na snimcima koje ću vam slati.
Naše časove ćemo raditi pod sloganom ,, Djeca vežbaju kući,,.
Preporučene snimke ćete pratiti i uporedo raditi vježbe za koje vam ne treba puno prostora samo malo dobre volje. Pozdrav!!
Ilhan Hadžialijagić, prof. fizičke kulture