Radionički crtež vratila

Nastavnik: Samet Murić

Nastavna jedinica: Radionički crtež vratila.

Redni br. časa:78-80

Tip časa: Grafički rad

Na sledećoj slici dat je radionički crtež vratila