Finansijska trzista IV-3,IV-4 (61 Ob)

Poslovi na efektnim I novcanim berz
ama
Efektne berze su fininsijska trzista kapit
ala na kojima se vrsi trgovina dugorocn
im HOV  ciji je rok dospijeca iznad jedne
godine.
Dijele se na
Promptne
Terminske
Na novcanim berxama se vrsi trgovina kr
atkoricnim HOV I drugim kratkorocnim in
strumentima.
Osnovni predmet trgovine su ziralni I depoxitni novac.
Za domaci
Opisite u cemu se razlikuju promptne I
terminske berze?