Na sljedećem linku možete preuzeti materijal za učenje:

Evidentiranje potraživanja od kupaca