Škola : SSS – Rožaje

Nastavnik : Samet Murić

Predmet: Opšte mašinstvo

Odjeljenje : II-8

Nastavna jedinica: Tehnički postupak izrade dijela

Redni br. časa:92-93

Tip časa:Vježba

Da bi se izradila  neki  složena mašina kao što je avion, brod, voz, auto ili jednostavna kao što je neki mašinski dio, potrebno je sprovesti određene aktivnosti prema tačno utvrđenom redosljedu.

Ideje su prva aktivnost. One se najčešće dobijaju istraživanjem potreba tržišta, radi provjeravanja potrebe za postojećim i budućim proizvodima. Ove aktivnosti sprovode stručnjaci iz različitih oblasti (inženjeri, ekonomisti, pravnici… ). Sljedeće aktivnosti su: konstruisanje, proizvodnja ili izrada, montaža odnosno sklapanje, ispitivanje, eksploatacija ili upotreba i reciklaža.

U konstruisanju se vrši izbor oblika, dimenzija i materijala za svaki dio mašine, kao i izbor oblika ― dizajna cijele konstrukcije. Ova aktivnost se završava izradom tehničke dokumentacije i uputstava za upotrebu i održavanje. Ovo uputstvo dobija svaki korisnik mašine.

Na osnovu tehničke dokumentacije vrši se izrada — proizvodnja djelova i montaža — sklapanje mašina, prostih i složenih. Prije puštanja u rad, formirana konstrukcija se mora ispitati.

Za ovo rješenje izrađuju se tehnički crteži. Na osnovu crteža prave se djelovi, potom vrši montaža zamišljenog konstruktorskog modela (proizvoda).

U lancu od ideje do realizacije najvažniju kariku predstavljaju tehnički crteži. Osnovno sredstvo sporazumijevanja u književnosti su slova, u matematici brojevi, u saobraćaju to su saobraćajni znaci, u muzici note, a u tehnici tehnički crteži.