POSLOVNI SASTANAK I KORESPONDENTNE AKTE U VEZI SA NJEGOVOM ORGANIZACIJOM

Nastavni materijal od 04.05 do 30.05.2020god.
Ishod ucenja 6.
POSLOVNI SASTANAK I KORESPONDENTNE
AKTE U VEZI SA NJEGOVOM ORGANIZACIJOM
-Poslovni sastanak
-Priprema sastanka
-Tok sastanka
-Zavrsetak sastanka
Plan pripreme poslovnog sastanka
-Primjer poziva za poslovni sastanak
     
Domaci zadatak:
-Sastaviti  poziv za učesnike sastanka sa dnevnim redom,
terminom i mjestom održavanja.
-Navedite potreban materijal i neophodnu opremu
za održavanje poslovnog sastanka.
-Navedite savjete za uspjesno vodjenje sastanka.