Na sljedećim linkovima možeti preuzeti materijal za učenje:

Presentation2

Svjetlost, toplota i voda