Na sljedećim linkovima preuzmite materijal za učenje:

Navodnjavanje

Prestonovanje

ZASTITA VINOVE LOZE OD NEGATIVNIH KLIMATSKIH UTICAJA