Kliknite na link ispod i preuzmite video za Praktičnu nastavu 25. i 26. vježba: