Na linku ispod možete preuzeti materijal za učenje:

dendrometrija 1 pojam i vrste prirasta