Na sljedećim linkovima preuzeti materijal za učenje:
Napisti rad sa temom ,,Civilne žrtve u Drugom svetskom ratu”.
Istražujte na zadatu temu koristeći internet kao izvor ili neku drugu literaturu?
Pošaljite u pisanoj formi svoj istrazivački rad, kao i odgovore na pitanja:
 1. Uzroci Drvog svetskog rata?
2.Nabrojte hronoloskim redom vojne operacije Njemacke do kraja 1941. Godine. Objasnite fakrore koji su omogucili uspesbe operacije Njemacke vojske do Staljingratske bitke?
3.koje su bitke predstavljale prekretnice u vodjenju ratnih operacija na frontovima i sbog cega?
4.Zbog cega se Drugi svetski rat smatra najstrasnijim ratom u istoriji covjecanstva?