Na linku ispod možete preuzeti materijal za učenje:

PRIPREMA 3 POZNAVANJE ALATA MATERIJALA I PRIBORA ONLINE (1)