Alkalni metali

Na sljedećem linku možete preuzeti materijal za učenje:

ALKALNI_METALI_I-2 tehn.hem.farm.proc.i isp_(1)