Aritmetički niz

Na sljedećem linku možete preuzeti materijal za učenje:

Aritmetički niz