Articles in English( a ,an or the)

Na sljedećem linku možete preuzet video objašnjenje o upotrebi članova u engleskom jeziku