Bankarsko poslovanje

Informisanje ucenika o riziku placanja anuiteta
Rizik banke u odnosu na realnu vrijedn
ost anuiteta znacajno raste u usovima
inflacije.Anuitet cine(otplata +kamata)
Pod dejstvom inflacije npr.rast kolicine
novca u. opticaju. dolazi do realnog sm
anjenja anuiteta jer inflacija obezvredjuje
domacu valutu.
Postoji I rizik u odnosu na inostrane de
ponente u slucaju devalvacije(kada banka gubi na kursnim razlikama zbog p
ada vrijednosti domace valute u odnosu
na inostranu)