Bankarsko poslovanje

Bankarsko poslovanjie:III-3(106/108) T

Uloga I znacaj berzi na finansijskom trzistu portfolio analiza
Znacaj berzi je u sljedecem:
Podsticu raxvoj finansijskog sistema
Doprinose finansijskoj efikasnosti
Omogucavaju plasman novca,HOV
Stvaraju uslove za suceljavanje ponude
I traznje
Omogucavaju deficitarnim subjektima
prodaju finansijskih instrumenata
Omogucavaju investitorima ulaganje u
akcije
Portfolio analiza ima za cilj poboljsanje
strukture tj.zastupljenosti razlicitih HOV
u vlasnistvu(akcije,certifikati,depoziti
mjenice,cekovi,obveznice)
Bankarsko poslovanjie:III-3(106/108) T

Uloga I znacaj berzi na finansijskom trzistu portfolio analiza
Znacaj berzi je u sljedecem:
Podsticu raxvoj finansijskog sistema
Doprinose finansijskoj efikasnosti
Omogucavaju plasman novca,HOV
Stvaraju uslove za suceljavanje ponude
I traznje
Omogucavaju deficitarnim subjektima
prodaju finansijskih instrumenata
Omogucavaju investitorima ulaganje u
akcije
Portfolio analiza ima za cilj poboljsanje
strukture tj.zastupljenosti razlicitih HOV
u vlasnistvu(akcije,certifikati,depoziti
mjenice,cekovi,obveznice)
Bankarsko poslovanje:III-3(107/108) T

Diskusija
Poslovi sa HOV
Terminski poslovi I terminske berze?
Promptni poslovi I promtne berze?
Znacaj forvarda I fjucersa?
Osnivanje sopstvenih privrednih drustava?