Besolatno ustupanje osnovnih sredstava

Na sljedećem linku možete preuzeti materijal za učenje:

Besolatno ustupanje osnovnih sredstava