Carinska obilježja

Na sljedećem slajdu možete preuzeti materijal za učenje:

Carine i carinsko poslovanje 3-2novo