Crna Gora u jugoslovenskoj federaciji

Na linku ispod preuzeti materijal

Pitanja:
1. Društveno-ekonomske promjene u Crnoj Gori
2. Razvoj prosvjete, nauke i kulture