Crna Gora u Jugoslovenskoj federaciji

Na linku ispod preuzeti materijal

Tema: Crna Gora u Jugoslovenskoj federaciji

Pitanja: 1. Obnova Crne Gore.
               2. Ustav Crne Gore.
               3. Sukob s Informbiroom.
Za odjeljenje I-8.