Direktna i obrnuta proporcionalnost

Na sljedećem linku možete preuzeti materijal za učenje:

Direktna i obrnuta proporcionalnost