Dokumentacija za održavanje

 

Škola : SSS-Rožaje

Nastavnik : Samet Murić

Razred i odjeljenje :VI2.

Predmet : Industriska postrojenja

Red.br.časa : 61

Nastavna jedinica: Dokumentacija za održavanje

Tip časa: Obrada

Proces projektovanja i izgradnje dokumentacije za održavanje obuhvata niz aktivnosti, počevši od faze pripremnih i istražnih radova vezanih za lokaciju (podloge za projektovanje), analize uslova na lokaciji (analiza podloga), itd. pa do faze projektovanja, izgradnje i montaže, puštanja u rad i komercijalne eksploatacije, pa sve do produženja radnog vijeka (revitalizacija) i njegovog uklanjanja ili promjene namjene. Procedura reguliše odgovornosti, aktivnosti I nosioce aktivnosti koje sprovode prilikom održavanja mašina i opreme u organizaciji podrške  i primjene

Procedura se odnosi na odravanje mašina i opreme u svim proizvodnim pogonima:

– održavanja odgovoran je da sve proizvodne mašine i oprema u organizaciji za uduodržavane u skladu sa ovom procedurom

-glavni inženjer održavanja je dužan da sprovodi postupak za praćenje i starosti mašina i opreme, da izrađuje planove za periodičnu proveru i odežedi uvođenje i vođenje kontrolne knjige za održavanje mašina i opreme sa svim pratećim evidencijama

– kartonima i zapisnik o prijemu mašine i  opreme

– kontrolna knjiga za održavanje mašine i opreme

– lista rezervni delova

-plan i program odluke za održavanje mašina i opreme

-plan osnovnog održavanja mašinai opreme

– lista osnovnog održavanja mašine i opreme

– karton podmazivanja mašine i opreme

– karton o redovnim i vanrednim pregledima mašine i opreme

– karton o remontu mašina termin